Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

Spoznati samog sebe: šta je samosvest i kako je razviti

Veoma je lako dozvoliti sopstvenoj samosvesti da bude u pozadini, ostane zaključana negde duboko u nama, i na kraju se fokusirati na sve druge osim na sebe. Mnogi od nas provode vreme gledajući sebe očima svojih prijatelja, porodice, društva i romantičnih partnera, dok za najbitnije stvari i odluke zaboravljamo da se zagledamo duboko u sebe.

Mi eksternalizujemo svoju vrednost i predajemo je drugima. Samosvest i odgovornost za sopstvene emocije mogu nam pomoći da postignemo zdravije odnose i ispunjeniji život. Svest o sebi nam može otvoriti vrata izgradnji snažne intimnosti u vezi, kao i drugim aspektima života.

Što smo više upoznati sa svojim pravim “ja”, što dublje možemo da prodremo u sebe, svoju istinu, srž i suštinu introspekcijom, to više možemo postati ono što smo oduvek trebali da budemo. Započnite put do povećane samosvesti tako što ćete saznati više o tome.

Kako spoznati samog sebe? Koliko imate razvijenu svest o sebi? Šta je samosvest i kako je razviti?

Šta je samosvest?

Uopšteno govoreći, samosvest je naša sposobnost da vidimo sebe onakvima kakvi zaista jesmo. To je naša sposobnost da zavirimo i u najdublje delove onoga što nas čini onim što zaista jesmo. Da shvatimo naše najdublje i najiskrenije karakteristike, osobine, želje, potrebe i emocije, ali i naše nesigurnosti, mane i nesavršenosti.

Međutim, postoji još jedna vrsta samosvesti – spoljašnja samosvest.

Ona nam omogućava da u potpunosti razumemo kako nas drugi ljudi doživljavaju, nakon što steknemo detaljniju i tačniju percepciju o sebi. Što više učimo o sebi, to više razumemo i kako nas drugi vide i razumeju. U vezi, obe ove kategorije samosvesti su ono što nam omogućava da otvoreno i iskreno komuniciramo sa našim partnerima. Znajući ko smo zaista i kako nas naš partner vidi, otvaramo i sebe i naše odnose novim prilikama.

samosvest

Zašto je važno imati razvijenu svest o sebi?

Poslednjih godina fenomen emocionalne inteligencije ponudio je odgovore na mnoga pitanja koja su nas oduvek zanimala. Zašto nam se čini da su neki ljudi naprosto nadareni da uživaju u životu? Zašto nas neki ljudi osvoje na prvi pogled, dok smo prema drugima nepoverljivi, bez jasnog razloga? Zašto neki iz životnih nedaća isplivaju sa lakoćom, dok drugi potonu? Koji “umni” kvaliteti određuju uspeh?

Pa, jedan od njih je definitivno samosvest – izražena i istančana svest o sebi. Za emocionalnu inteligenciju je neobično važna naša svest o sebi i sopstvenim osećanjima. Samosvest je sposobnost da u potpunosti upoznamo sebe i sopstveni identitet, budemo svesni svojih prednosti i mana, potreba i motiva. Samosvest je ključna veština, jer od nje zavisi stepen naše samokontrole emocija.

Samokontrola ne znači da potiskujemo svoja osećanja u nesvesno, već da ih prihvatamo. Da bismo ih prihvatili, moramo da ih razumemo, a to je moguće upravo pomoću razvijanja samosvesti - tako razvijamo svest i snagu volje, koja će ta osećanja nadvladati, kontrolisati i pravilno usmeriti. Na primer, kada nam dan od jutra krene loše, često smo mrzovoljni ceo dan, a da nismo ni svesni pravog razloga za to. U trenutku kada neokorteks, deo mozga zadužen za emocije, "preradi" naše stanje i mi ga postajemo svesni, a "šanse" da se naše raspoloženje popravi počinju da rastu, jer imamo jasnu svest o sebi i tome odakle ta osećanja zapravo dolaze, a samim time i alate da to kontrolišemo i utičemo na sopstvene misli, emocije i postupke.

Vrste samosvesti

Postoje četiri arhetipa samosvesti. I unutrašnja i spoljašnja samosvest može biti na visokom i niskom nivou. Stoga, četiri arhetipa, odnosno nivoa i vrste samosvesti među ljudima su:

Introspektori

Ovaj arhetip samosvesti karakteriše visoku unutrašnju i nisku spoljašnju samosvest. To je indikativno za pojedince koji su svesni toga ko su, ali nemaju tendenciju da izađu iz svoje zone komfora i da se raspitaju o povratnim informacijama od drugih. Ovakve ljude kritika često pogađa, i ne deluje na njih.

Tragaoci

Takozvani “tragaoci” imaju nisku unutrašnju i spoljašnju samosvest i imaju problema da odrede i definišu ko su, za šta se zalažu i kuda uopšte žele da idu u životu i u odnosima. Oni često padaju pod uticaj svojih emocija i teško im se odupru, jer ne umeju da ih prepoznaju, otkriju odakle dolaze, pa tako ni kontrolišu.

Udovoljači

Oni koji udovoljavaju drugima, imaju visoku spoljašnju, ali nisku unutrašnju samosvest, što ih može dovesti do toga da se više usredsrede na pokušaj da se dopadnu drugima, a zanemare sebe, sopstvenu ličnost, želje i emocije u tom procesu.

Samosvesni

Pojedinci koji su samosvesni imaju visoku unutrašnju i spoljašnju svest o sebi, znaju ko su i šta drugi mogu da misle o njima i zašto. Ovi ljudi su svesni šta osećaju i samim time imaju bogatiji emocionalni život. U stanju su da, u većoj meri, upravljaju svojim emocijama, jer umeju da ih prepoznaju. Oni su samostalni, svesni sopstvenih ograničenja i vrlina, a njihova svesnost im pomaže da se izbore sa osećanjima.

Niska samosvest može negativno uticati na vaše romantične veze i druge delove vašeg života. Nepoznavanje dubine sopstvene ličnosti može dovesti do nesigurnosti, frustracije, emotivne nestabilnosti i nemogućnosti da se uspostavi funkcionalan i posvećen odnos sa partnerom, ali i u drugim aspektima života, zbog čega je važno prepoznati je i razviti.

Samosvest kao veština: kako je razviti i spoznati samog sebe

Sada kada znate na kojem nivou je vaša svest o sebi i kojoj vrsti, odnosno arhetipu samosvesti pripadate, vreme je da to iskorisite kako biste razvili svoju samosvest i spoznali samog sebe. Jer, samosvest je veština, i kao takva, mora se razvijati da bi postojala. Evo i kako:

  • Pokušajte da obratite više pažnje na svoja osećanja i na osećanja ljudi oko vas
  • Pokušajte da identifikujete svoje emocionalne blokade i razloge koji se kriju iza toga i izazivaju neprijatne ili negativne emocije
  • Pitajte najbliže (koji vas dobro poznaju!) za povratne informacije i pokušajte da ih shvatite pozitivno i konstruktivno
  • Pokušajte da identifikujete sopstvene kognitivne distorzije
  • Obratite pažnju na osobine i emocije koje vam smetaju kod drugih, i zapitajte se zašto
  • Praktikujte meditaciju, vođenje dnevnika i druge alate za razvijanje introspekcije i samosvesti
  • Razjasnite vrednosti iza kojih stojite i razloge za to
  • Radite na svojim obrascima ponašanja i emocija

I zapamtite – put do samosvesti može biti dug i težak. Međutim, postizanjem višeg nivoa svesti o sebi otvara čitav novi svet emocionalnih mogućnosti, koje mogu poboljšati vaš život i vaše odnose sa drugima, uključujući i vašeg romantičnog partnera.