Upoznavanje za uspešne muškarce i lepe devojke - Lepotica i Zver

Koje je "zlatno pravilo" života i da li živite u skladu sa njime?

Da li vam se dopada kada su ljudi zli ili nepravedni prema vama? Da li se ikada osećate loše, kada ste izostavljeni ili uvređeni nečijim rečima ili delima? Niko ne voli da mu osećanja budu povređena. To nam, u najmanju ruku, uzdrma ego i samopouzdanje, a može i da ostavi ozbiljne emotivne posledice na nas. Ali, da li ste se ikada zapitali da li neki vaši postupci čine da se drugi osećaju na isti način? Verovatno ste naučili od svojih roditelja da se prema drugima uvek treba odnositi na isti način na koji biste želeli da se prema vama drugi ponašaju. Ono što možda niste znali jeste da se ovo zove i „zlatno pravilo“ života. Međutim, da li je pratiti ovo pravilo tako jednostavno? Ako jeste, zašto se svet i dalje nije pretvorio u utopiju? Šta je zlatno pravilo, kako funkcioniše i da li istinski živite u skladu sa njime? Zagrebite ispod površine i zagolicajte svoj um u nastavku.

Koje je "Zlatno pravilo" života?

Zlatno pravilo je etičko i moralno načelo, koje nalaže sledeće: „Čini drugima što želiš sebi“. Izraz „zlatno pravilo“ ili „zlatni zakon“ života koristi se još od kraja 17. veka. Koristile su ga Biblija, prorok Muhamed, starogrčki filozofi, uključujući i čuvenog Konfučija. Ali, ovo verovanje je zabeleženo čak mnogo ranije, u čuvenoj Egipatskoj knjizi mrtvih (1580-1350. P. N. E.), a u praksi njegovi koreni sežu verovatno još dalje – od kada je ljudi i empatije. Iako nije uvek lako živeti u skladu sa njime, zlatno pravilo se smatra univerzalnim principom. Univerzalnost zlatnog pravila se ogleda u tome što nalaže jednako odnošenje prema svim ljudima, a ne samo prema pripadnicima svoje grupe. To znači da bi ga trebali primenjivati svi ljudi, u svim situacijama, bez obzira na svoju naciju, kulturu, rasu ili bilo koji drugi faktor. Ovo verovanje se u nekom obliku pojavljuje u mnogim religijama i filozofijama, i uključeno je kao temeljna moralna vrednost nekih vlada i bilo je osnova za mnoge zakone koji su i dan danas na snazi. Zlatno pravilo ne treba mešati sa etikom reciprociteta, u smislu retributivne pravde, čija je poznata krilatica „oko za oko, zub za zub“. Suprotno tome, zlatno pravilo nalaže da ljudima činimo samo ono što bismo želeli da oni nama čine, bez obzira na to šta nam oni zaista čine.

zlatno pravilo zivota

Kako funkcioniše "zlatno pravilo" života?

Zlatno pravilo se takođe manifestuje i u negativnoj formi: „Ne čini drugima, ono što ne želiš sebi“, što se naziva „srebrnim pravilom“ života. I zlatno i srebrno pravilo nas inspirišu da se prema drugima odnosimo sa poštovanjem, ljubaznošću i pravednošću. "Ne volim da me čekaju, pa se trudim da ne kasnim." "Ne volim da me lažu ili obmanjuju, pa pokušavam da to ne uradim, čak i ako bi bilo zgodnije da povremeno izgovorim belu laž." Jednostavno je. Međutim, pitanje je, ako se većina ljudi slaže sa ovim principom, zašto više ljudi ne živi po ovom standardu? Da li se i sami pridržavate zlatnog pravila i živite u skladu sa njime? I da li se zlatno pravilo života treba shvatiti doslovno i na takav način primenjivati u svakodnevnom životu? Šta nije u radu sa ovim, naizgled, idealnim, utopijskim pravilom koje bi promenilo svet na bolje, kada bismo ga se svi pridržavali? Kao i mnogi drugi principi morala i etike, ni zlatno pravilo nije apsolutno. To je sjajan koncept, osim jedne stvari - svi ljudi su različiti, a istina je da se u mnogim slučajevima ono što biste vi želeli da se vama učini ili ne, razlikuje od onoga što bi vaš partner, prijatelj, zaposleni, klijent ili dete želeli.

"Platinumsko pravilo" života

Ponekad, druga varijacija zlatnog pravila, koja se naziva „platinasto pravilo“, može biti prikladnija: „Ponašajte se prema drugima onako kako oni žele." Ukoliko pretpostavite da ljudi najbolje znaju šta je najbolje za njih, a njihove preferencije razlikuju od vaših, trebalo bi da radite ono što oni vole i žele, a ne da projektujete ono što biste vi želeli na njih. Ne zaboravite na izreku da je put do pakla popločan dobrim namerama, pa tako i u ovom slučaju. Ponekad, misleći da radimo ono što mi mislimo da je najbolje, zabravo pravimo štetu. Vrlo je lako zaboraviti da ne razmišljaju svi ljudi kao i mi, i da ne vole svi iste stvari kao i mi. Zapitajte se, dajete li ljudima ono što vi želite ili ono što oni žele? Ukoliko ne delimo iste vrednosti sa drugima, način na koji želimo da nas tretiraju nije način na koji oni žele da budu tretirani. Neki filozofi su kritikovali zlatno pravilo kao neodrživo. Džordž Bernard Šo je govorio: „Nemoj činiti drugima ono što bi želeo da oni čine tebi. Možda vam se ukusi razlikuju. Na primer, kaže se da je sadista samo mazohista koji sledi zlatno pravilo. Stoga, zlatno pravilo i dalje može izražavati suštinu univerzalne moralnosti, dokle god imamo u vidu da ne postoje dva čoveka na svetu koji dele zajednički ukus. Zlatno pravilo je dobar standard, koji dalje unapređujemo čineći drugima, bilo šta razumno, što bi oni želeli da im bude učinjeno.

Kako živeti u skladu sa "zlatnim pravilom"?

Ukoliko zaista želite da živite po ovom principu, prvo morate početi da razumete njegovo pravo značenje i kako ga efikasno primeniti, što je sličnije platinastvom pravilu. Pre svega, zlatno pravilo bi trebalo da glasi: „Učinite drugima ono što ONI žele“ i „Ophodite se prema drugima onako kako bi ONI želeli da se prema njima postupa“, a ne kako biste voleli da se prema vama postupa. U suprotnom, drugima namećete svoje lične sklonosti i vrednosti. Drugo, budite empatični. Nemojte pretpostavljati da znate šta ljudima treba – niko od nas ne može da čita tuđe misli. Svaka osoba je jedinstvena, stoga, ljude treba tretirati prema njihovim individualnim potrebama i željama. Zlatno pravilo, koliko god da je važno, ima svoje mane i ograničenja, jer su svi ljudi i sve situacije različite. Međutim, kada sledite platinasto pravilo – blagu modifikaciju zlatnog pravila života, možete biti sigurni da zaista radite ono što druga osoba želi da učinite i uveriti se u bolji ishod. Psiholozi se takođe slažu da je bolje koristiti zlatno pravilo kada razumeumo kako empatija funkcioniše. Empatija je ključni most koji nam pomaže da se prilagodimo i napravimo razliku između sličnosti i razlika naše situacije i situacije drugih ljudi.

Zlatno pravilo kao osnova

Ukoliko niste sigurni u vezi sa načinom na koji neko drugi želi da bude tretiran, predlaže se da se pridržavate jasnog starog zlatnog pravila. Niko od nas ne čita misli i ne znamo uvek kako ljudi žele da budu tretirani. Kao takvo, zlatno pravilo je dobra početna procena onoga što smatramo pristojnim tretmanom. Ipak, važno je prepoznati kada treba podvući crtu i ne upasti u zamku u kojoj se, na primer, vi stalno žrtvujete, a ništa ne dobijate zauzvrat.

Budite otvorenog uma

Uvek budite otvorenog uma i u stanju da se stavite u tuđe cipele. Tražite istinu slušajući suprotne argumente i dopuštajte drugima da ospore vaša gledišta i mišljenja, ukoliko imaju bolja. Na taj način, lakše ćete moći da prepoznate tuđe stavove i potrebe, a samim time ih i poštujete.

Slušajte druge

Ukoliko želite istinski da živite zlatno pravilo - budite nepristrasni. Nikada ne osuđujte nekoga koga ne poznajete, niti pretpostavljajte da znate šta ta osoba misli, voli, želi ili ne. Umesto toga, potrudite se da zaista slušate druge i otkrijete njihvoe istinske potrebe, ne samo da se dobacujete rečima u razgovorima kojima je svakome cilj da „istera“ svoje.